Anledningen till att jag bara tog två bilder av Sea Side igår var att jag egentligen hade ett helt annat mål… barnbyn Skå. Jag har sett bilder från byn tidigare och tänkte “dit måste jag åka”. Sagt och gjort. Ett välskött område med klippta gräsmattor och tomma, låsta hus. Öde sedan 2004, bortsett från vissa hus som hyrs ut till boende.

Kamerans räkneverk: samma som i inlägg #0003
Just nu i högtalarna: Infinite Mass – The theif