Så har jag äntligen lyckats uppdatera min hemsida med lite “riktigt” material. Denna gång är det Djurgårdsvarvet som presenteras.

Kamerans räkneverk: inget nytt
I högtalarna: ingenting