Midsommarhelgen bestod av mat… en massa mat… och två bergrum.

Först mat, eller rättare sagt jordgubbar. Såna kan man faktiskt äta hur många som helst. Mat var temat både midsommarafton och -dagen.

På söndagen blev det en tur upp till Grängesberg och besök i två bergrum.

Det första var ett försök till gaslager. Påbörjades någon gång under 90-talet tror jag, men när man insåg att berget inte var tätt nog för att hålla gasen så lades allt ner.


Sen åkte vi till en omformarstation eller (reserv)upplagsplats. Jag har inte riktigt fått grepp om vad det egentligen kallas. (Uppdatering: det var tydligen en ordinarie omformarstation, men mobilt byggd med spår för vagnar). Hur som helst är det två tunnlar in i berget med diverse ställverksutrustning längst in. Tanken var att i händelse av krig, och då fienden hade bombat sönder vår el, skulle järnvägsvagnar med dieselgeneratorer köras in här och producera el som sedan skulle matas ut på järnvägsnätet. För att hålla infrastrukturen igång. (Korrigering: tydligen stod vagnarna härinne normalt och omvandlade den utifrån kommande högspänningen till 16 kV för järnvägsnätet). Byggt i ett par omgångar, förmodligen nån gång på 40-60-talet, och nerlagt 2000. Om det någonsin var i drift? Ingen aning… (Korrigering: Jo, uppenbarligen)


Kamerans räkneverk: DSC_9357
Just nu i öronen: ingenting